TJÄNSTER

PROMOVERE PEDAGOGIK

TJÄNSTER

 

 

Vet du precis vad din verksamhet behöver för att utvecklas?

 

Behöver du ett bollplank för att ni ska komma vidare?

 

Läs nedan om några exempel på uppdrag. Hittar du inte det du söker, hör av dig!

EXEMPEL PÅ ÄMNEN FÖR STUDIEDAGAR, FÖRELÄSNINGAR OCH SKOLUTVECKLING:

 

 • Elevhälsoarbete: Vända åtgärdande till främjande och förebyggande.
 • Delaktighet
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Åtgärdsprocessen
 • Elevhälsoarbete
 • Lösningsinriktad pedagogik
 • Utbildning och handledning för lärare utan lärarexamen
 • Specialpedagogens roll i skolutveckling
 • Specialpedagogik för skolledare

HANDLEDNING:

 

 • Grupphandledning för kompetenshöjning
 • Enskild handledning av pedagoger och specialpedagoger
 • Konsultation och rådgivning
 • Handledning i skolverkets "Specialpedagogik för lärande" (spec-lyftet)
 • Handledning på handledning t. ex. vid kollegialt lärande
 • Handledning för skolledare

PROCESSTÖD I SKOLUTVECKLING:

 

 • Stöd i att identifiera utvecklingsområden
 • Stöd i att lägga upp plan för utvecklingsområden
 • Genomförande av insatser

 

EXEMPEL PÅ UTFÖRDA UPPDRAG:

 

Stockholms Estetiska Gymnasium deltog hela kollegiet i en halv studiedag för att öka sin kompetens inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och funderade på hur de kan planera undervisningen för att möta elevernas behov. 100% tyckte att de lärt sig mer om NPF. 77% tyckte att deras kunskap hade ökat om hur de kan jobba främjande och förebyggande.

 

I mars 2016 hade jag föreläsning och workshop på konferensen Specialpedagogikdagarna som arrangerades av Teknologisk Institut. Rubriken var "Hur kan vi enklare identifiera behovet hos eleven, och hur kan vi bli bättre på att tolka resultatet och gå vidare?"

FÖLJ MIG:

 

Blogg: blogg.promovere.se

 

Copyright @ All Rights Reserved