TJÄNSTER

TJÄNSTERVet du precis vad din verksamhet behöver för att utvecklas?


Behöver du ett bollplank för att ni ska komma vidare?


Läs nedan om några exempel på uppdrag. Hittar du inte det du söker, hör av dig!

EXEMPEL PÅ ÄMNEN FÖR STUDIEDAGAR, FÖRELÄSNINGAR OCH SKOLUTVECKLING:


 • Elevhälsoarbete: Vända åtgärdande till främjande och förebyggande.
 • Delaktighet
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Extra anpassningar och åtgärdsprocessen
 • Lösningsinriktad pedagogik
 • Utbildning och handledning för lärare utan lärarexamen
 • Specialpedagogens roll i skolutveckling
 • Specialpedagogik för skolledare


HANDLEDNING:


 • Grupphandledning för kompetenshöjning
 • Enskild handledning av pedagoger och specialpedagoger
 • Konsultation och rådgivning
 • Handledning i skolverkets "Specialpedagogik för lärande" (spec-lyftet)
 • Handledning på handledning t. ex. vid kollegialt lärande
 • Handledning för skolledare

PROCESSTÖD I SKOLUTVECKLING:


 • Stöd i att identifiera utvecklingsområden
 • Stöd i att lägga upp plan för utvecklingsområden
 • Genomförande av insatser


FÖLJ MIG:


Blogg: blogg.promovere.se


Copyright @ All Rights Reserved