PÅ GÅNG

PROMOVERE PEDAGOGIK

PÅ GÅNG

 

 

Den 22:e november föreläser jag under rubriken "Förstår vi varandra?" på Gothias konferens Utmaningar för elevhälsan i Stockholm. Temat för konferensen är förebyggande samverkan. Ur programmet:

 

"En förutsättning för att elevhälsa och övrig skolpersonal ska kunna samarbeta kring förebyggande insatser och hälsofrämjande arbete är förståelse för varandras professioner och uppdrag. Men hur är det? Talar vi samma språk, vad vet vi om varandras ansvarsområden och vad tror vi? Föreläsningen hjälper oss att reflektera över våra uppfattningar om vem som gör vad och vem som borde göra vad i skolans främjande elevhälsoarbetet. Vi får också stöd på vägen mot en samverkan där mål och visioner möter vardagens verklighet."

 

 

https://www.gothiafortbildning.se/konferenser/utmaningar-elevhalsan#0940-forstar-vi-varandra

 

Behöver ni stöd och handledning i utvecklingen av elevhälsoarbetet? Hör gärna av er!

 
 
 

FÖLJ MIG:

 

Blogg: blogg.promovere.se

 

Copyright @ All Rights Reserved