OM

OM PROMOVERE PEDAGOGIK


Jag som driver Promovere Pedagogik heter Malin Larsson och är legitimerad lärare, specialpedagog och handledare. Jag har varit verksam inom skola som lärare och specialpedagog i över 20 år samt varit verksam som specialpedagog på huvudmannanivå. Jag har även haft försteläraruppdrag inom området språkutvecklande arbetssätt. Jag har utbildning i lösningsinriktad pedagogik och har coachutbildning inom lösningsinriktad pedagogik.

Promovere är latin och betyder främja.  Promovere Pedagogik främjar arbetet med tillgängliga lärmiljöer för alla elever, främjar pedagogisk utveckling och fungerande elevhälsoarbete.

MALIN

LARSSON

Specialpedagog, handledare, coach i lösningsinriktad pedagogik och legitimerad lärare

Samarbetspartner


"Specmaja" - Maja Lindqvist, handledare, skolutvecklare, specialpedagog, författare.

FÖLJ MIG:


Blogg: blogg.promovere.se


Copyright @ All Rights Reserved