OM

PROMOVERE PEDAGOGIK

MALIN

LARSSON

Specialpedagog, coach i lösningsinriktad pedagogik, ämneslärare i svenska, tyska och svenska som andraspråk.

OM PROMOVERE PEDAGOGIK

 

Jag som driver Promovere Pedagogik heter Malin Larsson och har arbetat som specialpedagog i ca 10 år. I grunden är jag gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och tyska och har arbetat som lärare i många år. Jag har även haft försteläraruppdrag inom området språkutvecklande arbetssätt. Jag har utbildning i lösningsinriktad pedagogik och har coachutbildning inom lösningsinriktad pedagogik.

 

Parallellt med mitt arbete i Promovere Pedagogik arbetar jag som centralt placerad specialpedagog på utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun. Mitt arbete innebär att stödja elevhälsoteam, skolledning och specialpedagoger i grundskolan och grundsärskolan.

Samarbetspartner

 

"Spemaja" - Maja Lindqvist, handledare, skolutvecklare, specialpedagog, författare.

FÖLJ MIG:

 

Blogg: blogg.promovere.se

 

Copyright @ All Rights Reserved